13.4 Vestuari Espais Fluvials

Capítol dedicat al vestuari del personal dels Espais Fluvials de l'AMB.