13.2.5 Polar

Volver
Tipus teixit
Base de punt ("Tempertec")
Punt de teixit base: tipus muflon, tintat, perchado per les dues cares i tondosado antipilling a la cara exterior.
100% Polièster texturat multifilament.

Gramatge teixit
280g/m2 (+-5%)
gruix mig del teixit 3,5 mm

Colors
Pantone 185C i gris 425C
Banda reflectora


*Les mides són orientatives, s'adaptaran segons la talla.
Prova: $provaURL