6.B Vehicles sostenibles

6.B.8 Taxi elèctric

Capítol dedicat a la marca utilitzada en els taxis elèctrics.