6.B Vehicles sostenibles

6.B.7 Autobús elèctric

Capítol dedicat a la marca utilitzada en els autobusos elèctrics de l'AMB.