6.B Vehicles sostenibles

6.B.7.4 Relació de mida d'operadors amb la marca AMB

La mida de la marca de l'operador està relacionada proporcionalment amb la marca de l'AMB.
A continuació s'especifiquen les diferents relacions i mides per a cada operador.