6.B Vehicles sostenibles

6.B.6 Aplicació a vehicles elèctrics subvencionats

Capítol dedicat a l'aplicació dels logotips a vehicles elèctrics subvencionats