6.B Vehicles sostenibles

6.B.6.1 Aplicació de la imatge de vehicle elèctric amb el suport de la Generalitat