6.B Vehicles sostenibles

6.B.4.4 Mida mínima

La mida mínima a la qual pot ser reproduït l'identificador principal és a 7 mm d'alçada. La icona il·lustrativa es pot reduir fins a 4 mm.