6.B Vehicles sostenibles

6.B.11 Aplicació al punt de recàrrega

Capítol dedicat a l'aplicació de la marca en el punt de recàrrega