6.B Vehicles sostenibles

6.B.11.4 Senyalització horitzontal

Aquestes són les dues icones identificatives de la senyalització horitzontal del punt de recàrrega. El color és pintura blanca. Segons la seva tipologia i l'espai disponibles s'aplicaran amb les mides següents.

Exemple senyalització horitzontal