6.B Vehicles sostenibles

6.B.10 Flota vehicles elèctrics Platges

Capítol dedicat a la marca utilitzada en els vehicles elèctrics de la flota de platges metropolitanes.