1.4.3 Colors corporatius

Aquests són els colors corporatius principals de l'AMB i les seves referències en quadricromia, RGB, HTML i RAL.

Colors principals
Colors secundaris

Per transmetre la globalitat de serveis que ofereix l'AMB es defineix una gamma de colors, amb uns valors associats a cadascun d'ells. Aquests colors estan assignats a cadascun dels serveis, en funció dels seus valors i conveniència comunicativa. D'aquesta manera arribem a l'usuari final d'una manera més amable, propera i atractiva. I ens permet tenir versatilitat en cadascun dels serveis.