1.3 Àmbits AMB

Versió de la marca AMB acompanyada dels diferents àmbits d'acció i gestió.