8.C.3.2 Mapa general

L'estil infogràfic del mapa es caracteritza per una sintetització de la informació.