8.B.3.1 Pictogrames

Volver
La família de pictogrames s'ha dibuixat expressament per al Projecte de la xarxa de platges metropolitanes basant-se en la família FF Netto. Les seves formes arrodonides i la seva construcció monolineal segueixen les pautes marcades tant per a la tipografia com per a la resta d'elements gràfics i industrials.

Els pictogrames es dissenyen respectant un marc exterior per netejar l'espai i evitar acumulació de línies. Les línies es dibuixen amb cantonades corbes i amb traços rodons.

Prova: $provaURL