8.A.3.3 Mapes de parcs

Volver
L'estil infogràfic dels mapes es caracteritza per una sintetització de les formes irregulars en formes geomètriques. D'aquesta manera s'aconsegueix una simplificació de la informació, donant a l'usuari la mínima quantitat de dades que necessita per moure's pel parc.

L'esquematització de les formes geogràfiques en geomètriques es realitza adaptant el mapa real a una senzilla retícula.
Altres exemples d'esquematització de mapes de parcs