8.A.3.2 Fletxes

Volver
Les fletxes es dibuixen amb línies de punts i recullen tot el grup de pictogrames que van en una mateixa direcció. 

Generalment el gruix del traç serà de 15 pt amb forat de 22,5 pt, però segons la mida del senyal pot variar. Basant-se en un mòdul quadrat de 90×90 que coincideix amb la mesura dels pictogrames, l'altura dependrà del nombre de pictogrames que contingui. La punta de la fletxa ocuparà sempre un mòdul, mentre que la cua n'ocuparà mig.