1.B.1.3 Àrea de seguretat

Volver
Els pictogrames poden utilitzar-se sense el marc exterior. En aquest cas cal respectar l'espai del marc com a àrea de seguretat.

Prova: $provaURL