5.B.2.1 Portades

Volver
El sistema visual ens permet unificar totes les publicacions tècniques per donar unitat i coherència gràfica. Cal canviar la imatge de fons de la portada en cada nou estudi. També es pot canviar el logotip de la part inferior i el color dels requadres superiors, per tal d'adaptar l'estudi als diferents àmbits de l'AMB.

Altres exemples de portades

Prova: $provaURL