2.C.1.8 Aplicacions incorrectes

Volver
La marca té unes mides i proporcions relatives determinades pels criteris de composició, jerarquia i funcionalitat. En cap cas es faran modificacions d'aquestes mides ni s'aplicarà de forma incorrecta.