Jefe del Servicio de Planificación de Movilidad Sostenible

Volver

Convocatòria pública per a la selecció del/de la cap del Servei de Planificació de Mobilitat Sostenible, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 26, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a a la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB.  

Aviso

Obert nou termini de presentació de sol·licituds degut a la modificació de les bases de la convocatòria. Presentació telemàtica: entre les 00 h del 11/06/2021 i les 24 h del 25/06/2021.  • Tipo: Convocatòria interinatge
  • Número expediente: 901717/21
  • Período de presentación de solicitudes: Del al 9:00-14:00

Enlaces relacionados

Prova: $provaURL