Direcció de l'Àrea de Cicle de l'Aigua i Anàlisis de Polítiques Metropolitanes

Convocatòria pública per a la provisió del lloc de direcció de l'Àrea de Cicle de l'Aigua i Anàlisis de Polítiques Metropolitanes de l'AMB.

Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud de participació mitjançant instància genèrica, adjuntant curriculum vitae detallat.

Tipo:
Direcció
Número expediente:
903571/23
Período de presentación de solicitudes:
Del al (09:00 a 14:00 h)
Estado:
Lista de admisiones
Servicio de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte