Concursos-oposicions de promoció interna

Volver

Convocatòria de quatre places vacants pel procés de promoció interna entre el personal funcionari de carrera de l'AMB, d'acord amb l'oferta pública de l'any 2019.
Es convoquen les següents places del grup A, subgrup A1: 1 arquitecte/a (Direcció de Serveis d'Espai Públic); 1 enginyer/a civil (Direcció de Serveis d'Espai Públic); 1 tècnic/a de relacions internacionals (Àrea d'Internacional i Cooperació); 1 tècnic/a de sistemes integrats de gestió (Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus).


  • Tipo: Concurso interno
  • Número expediente: 902335/20
  • Período de presentación de solicitudes: Del al 9-14
Prova: $provaURL