Empleo público

AVIS IMPORTANT SOBRE LA PROVA DE TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ ECONÒMICA (EXP.903528/22)

Les persones aspirants han de portar una calculadora el dia de la prova de l’oposició.

Anuncios de convocatorias de concursos públicos para la provisión de puestos de trabajo.

Entrada AMB
Información sobre bases y oferta pública

Oferta pública 2

Formulario de filtro de ofertas de empleo público