Expediente 900459/17 (LOT3)

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei de repartiment de les targetes metropolitanes de tarificació social i ambiental del transport (LOT 3: Passi metropolità d'acompanyant, targeta verda i provisionals de tots tipus i municipis
Fecha prórroga:
Empresa prórroga:
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Plazo de la prórroga:
Fins 31/12/2020
Importe prórroga (IVA exclòs):
27.610,14 €
Prova: $provaURL