Expediente 900459/17 (LOT 2)

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Lot 2: Servei de repartiment de la targeta rosa reduïda de la resta de municipis.
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Prova: $provaURL