Expediente 1005/15

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Treballs d'assitència tècnica dels equipaments i mitjans audiovisuals de la planta setena de l'Edifici A i ocasionalment fora de la SEU.
WALL VIDEO, SA
Prova: $provaURL