Expediente 901666/17

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Serveis informàtics per a la incorporació de nous serveis i funcionalitats al sistema d'informació d'atenció multicanal, implementació d'un gestor documental i evolució de la infraestructura tecnològica.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
322.360,00
Empresa adjudicataria:
OESÍA NETWORKS S.L
Importe modificación (IVA exclòs):
64.472,00 €
Fecha de modificación:
Prova: $provaURL