Expediente 901232/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Subministrament i obra de l'exposició itinerant "Metròpolis de Ciutats".27
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
110.960,67 €
Empresa adjudicataria:
GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA S.L.
Importe modificación (IVA exclòs):
1.162,63
Fecha de modificación: