Expediente 901215/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obra del projecte de reforma i rehabilitació de Can Roca de Baix, al terme municipal de Castelldefels
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
1.151.179,79 €
Empresa adjudicataria:
GRUPMAS EDIFICACIÓ, SL
Importe modificación (IVA exclòs):
0,00 €
Fecha de modificación:
Prova: $provaURL