Expediente 901187/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obres del projecte de reforma de l'Avinguda Barcelona i l'Avinguda València, trams 2 i 3, al terme municipal de Molins de Rei
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
1.424.842,49 €
Empresa adjudicataria:
OBRES I SERVEIS ROIG S.A.
Importe modificación (IVA exclòs):
80.893,08 €
Fecha de modificación: