Expediente 901089/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obres del projecte constructiu d'una passarel·la per connectar el carrer Anoia amb el Parc Central, al terme municipal de Sant Andreu de la Barca.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
344.721,43 €
Empresa adjudicataria:
ISIDRE ARCHS, SL
Importe modificación (IVA exclòs):
10.291,18 €
Fecha de modificación:
Prova: $provaURL