Expediente 901043/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obres del projecte de canalització del tramd e la Riera de Can Figueres entre el carrer Saragossa i el Camí Ral, a Begues
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
88.332,51
Empresa adjudicataria:
MOIX SERVEIS I OBRES SL
Importe modificación (IVA exclòs):
0,00 €
Fecha de modificación: