Expediente 901036/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obres del projecte de rehabilitació de l'edifici de la Unió Cooperadors a la Rambla de Gavà, al terme municipal de Gavà.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
807.760,58 €
Empresa adjudicataria:
REHAC S.A.
Importe modificación (IVA exclòs):
52,902,51 €
Fecha de modificación: