Expediente 901006/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Projecte executiu de les obres de construcció de pistes de pàdel tennis, al terme municipal de Sant Joan Despí
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
180.482,63 €
Empresa adjudicataria:
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
Importe modificación (IVA exclòs):
14.640,40 €
Fecha de modificación: