Expediente 900368/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obra del projecte de la tercera fase del Barri de Sales que engloba els carreres Jaume Balmes, Rafael de Casanova, Fivaller i la carrerera del Prat, al terme municipal de Viladecans.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
1.334.819,52
Empresa adjudicataria:
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA , SA
Importe modificación (IVA exclòs):
11.458,99 €
Fecha de modificación: