Expediente 900218/17

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Redistribució de les anualitats del contracte de subministrament i instal·lació de plataformes accessibles a parades d'autobús de l'ÀMB
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
462.809,92 €
Empresa adjudicataria:
ZICLACITIES, S.L.
Importe modificación (IVA exclòs):
0,00 €
Fecha de modificación: