Expediente 901371/19

Volver
Tipo:
Contratos menores
Objeto del contrato:
Obra d'arranjament d'urgència de l'accés al Parc del Torrent de la Font, al terme municipal de Badalona
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
17.351,98 €
Empresa adjudicataria:
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L.