Expediente 901457/18

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Obres per a l'arranjament de les petanques a la plaça Roja, al terme municipal de Badalona.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
17.069,00 €
Empresa adjudicataria:
OBRES I SERVEIS LAUREN S.L
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma:
Prova: $provaURL