Expediente 901176/18

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Servei consistent en l'assistència tècnica pel disseny d'una proposta d'observatori del sistema alimentari metropolità de Barcelona.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
19.800,00 €
Empresa adjudicataria:
INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA
Órgano de contratación:
Vicepresidència Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
Fecha de firma:
Prova: $provaURL