Expediente 901113/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Treballs de desplaçament de fibra òptica en servei a la carretera del Prat, a l'àmbit de les obres del projecte de la tercera fase del Barri de Sales, que engloba els carrers Jaume Balmes, Rafel de Casanova, Fivaller i la carretera del Prat, al terme municipal de Viladecans.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
10.037,60 €
Empresa adjudicataria:
SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON SL
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma: