Expediente 900872/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Servei consistent en l'edició dels avisos de cobrament dels ingressos metropolitans en període voluntari i executiu dels municipis de la segona Corona. (abreujat)
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
21.017,40 €
Empresa adjudicataria:
SERVINFORM, S.L.
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma: