Expediente 900841/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Assistència tècnica a la direcció dels treballs de subministrament i instal·lació d'enllumenat tipus LED als vials exteriors de les rondes de Barcelona
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
64.681,40 €
Empresa adjudicataria:
ARDANUY INGENIERÍA S.A.
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma: