Expediente 900742/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Subministrament d'equips i mitjans de protecció individual, mitjans i productes de protecció èls treballadors/ores de l'AMB. (Abreujat)
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
18.058,07 €
Empresa adjudicataria:
COMERCIAL GUMMI S.A.
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma:
Prova: $provaURL