Expediente 900275/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Servei informàtic per al desenvolupament, manteniment i evolutius del Registre metropolità de vehicles estrangers i d'altres vehicles autoritzats ZBE, d'ara en endavant REGEX. En aquest registre informàtic s'engloben les funcionalitats de gestió i tramitació de les diferents tipologies de registres i vehicles autoritzats per circular en la Zona de Baixes Emissions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
69.685,00 €
Empresa adjudicataria:
SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA SA
Órgano de contratación:
Vicepresidència de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
Fecha de firma: