Expediente 900224/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Servei de diagnosi de les necessitats de les persones amb discapacitat física i orgànica
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
21.250,00 €
Empresa adjudicataria:
DEP INSTITUT S.L.
Órgano de contratación:
Vicepresidència Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
Fecha de firma: