• L'ús del patinet elèctric es multiplica per quatre a la metròpolis de Barcelona en un dia feiner els darrers 3 anys

  L'AMB i l'IERMB han analitzat l'ús, el comportament i el perfil dels usuaris dels vehicles de mobilitat personal (VMP), la majoria patinets elèctrics.
  Suposen un 0'4 % del total de desplaçaments en dia feiner a l'àrea metropolitana.
  El 54 % dels moviments amb VMP es fan per motius de feina i estudis.
  D'altra banda, segons l'Enquesta de mobilitat en dia feiner 2019, 118.000 persones de la metròpolis de Barcelona usen ocasionalment o habitualment el patinet, el segway o altres ginys.
  A partir dels resultats, l'AMB seguirà impulsant l'homogeneïtzació de les ordenances municipals de la metròpolis de Barcelona per assolir una normativa coherent i fàcil d'entendre sobre la circulació dels VMP, que ja són una peça més de la mobilitat urbana diària.

 • El salari de referència metropolità queda estancat i se situa en 1.320 € mensuals

  En aquest estudi fet per l'AMB es calcula el salari de referència de l'àrea metropolitana basat en la definició d'un pressupost de necessitats bàsiques. Tot i que la diferència amb l'any anterior és gairebé inapreciable, en comparació amb el salari de referència del 2016 l'increment és del 26%

 • | Tema: Contaminación

  Desactivació de l'episodi de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10) i manteniment de la fase d'avís preventiu

  Avui, 26 de febrer de 2021, l'AMB ha desactivat el seu Protocol d'actuació en cas d'episodis d'alta contaminació atmosfèrica per partícules PM10, que es va activar el passat 23 de febrer a causa d'una intrusió de pols africana. Malgrat això, es manté la fase d'avís preventiu per PM10.

 • | Tema: AMB - Institucional

  L'AMB obté un préstec sindicat verd de 110 milions d'euros per a pal·liar els efectes de la covid19 a la metròpoli

  El crèdit servirà per finançar el Pla de sostenibilitat ambiental 2020-2023, amb projectes centrats en la millora de la mobilitat sostenible i la transició ecològica i energètica

  Per verificar que es compleixen els criteris de sostenibilitat en què es basa aquest finançament, l'AMB farà el seguiment dels projectes i de l'impacte mediambiental que tinguin

  El crèdit ha estat atorgat per les entitats bancàries BBVA, Caixabank, Bankia, Banc Sabadell, Banco Santander, sent el BBVA el banc coordinador i agent sostenible d'aquesta operació sindicada

 • | Tema: Aigua

  L'AMB reformula la tarifa social de l'aigua per continuar fent front als efectes de la covid-19

  El vicepresident d'Ecologia de l'AMB, Eloi Badia, s'ha reunit avui amb els representants dels 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona, empresa metropolitana del cicle de l'aigua (ABEMCIA), per ampliar les bonificacions a les famílies en situació de vulnerabilitat.
  L'AMB passarà a bonificar el 100 % de la quota fixa als usuaris que es trobin en els trams de consum 1 (fins a 6 m3/mes) i 2 (fins a 9 m3/mes), i que compleixin els criteris de selecció.
  La mesura, que serà ratificada pel Consell Metropolità, entrarà en vigor a mitjans del 2021 i beneficiarà 60.662 unitats familiars

 • | Tema: Vivienda

  S'inicien les obres de construcció de 40 habitatges públics sostenibles i dissenyats amb perspectiva de gènere a Sant Feliu de Llobregat

  Es tracta de la promoció del carrer d'Anselm Clavé, que tindrà 40 habitatges amb protecció oficial (HPO) que s'adapten a les noves necessitats socials
  El disseny dels pisos també es basa en la sostenibilitat, la flexibilització dels usos i la socialització amb els veïns

 • | Tema: Equipaments

  L'AMB posa en marxa el primer visor d'equipaments metropolità

  Aquesta eina digital ha identificat un total de 7.145 instal·lacions, entre les quals hi ha 102 hospitals, 2.727 centres educatius, 243 biblioteques, 135 centres cívics i 74 centres culturals.
  Aquest producte l'ha dissenyat i promogut l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques amb l'ajuda de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i en estreta col·laboració amb l'IERMB

 • | Tema: Aliment

  L'AMB fa una aposta ferma per l'alimentació sostenible: reforça l'economia de proximitat, incentiva el comerç local i recorda la importància del menjar saludable

  Potenciar la producció agrària de quilòmetre zero, el comerç local i les infraestructures de què disposa la metròpolis és clau per crear un sistema alimentari metropolità sostenible i just. Enguany que la metròpolis de Barcelona serà la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible, l'AMB ha elaborat el Pla d'acció per a l'alimentació sostenible 2020-2023 i una guia perquè els municipis puguin impulsar accions i polítiques locals

 • | Tema: Aigua

  L'AMB aprova el projecte per ampliar els tractaments de la depuradora de Montcada i Reixac

  Amb aquesta ampliació es millorarà la qualitat de l'aigua depurada a la instal·lació actual, ja que permetrà l'eliminació de nutrients (nitrogen i fòsfor).
  El projecte garanteix el servei de l'EDAR en tot moment durant l'execució de les obres.
  L'import destinat a les obres d'ampliació és de 13.738.236,44 € i serà aportat per l'ACA.