Un estudi participatiu ha permès observar 2.579 papallones de 29 espècies diferents als parcs i platges metropolitans

Aquest és el principal indicador de l'estudi "Anàlisi de la gestió sostenible dels prats florits", fet per l'AMB juntament amb el CREAF i l'IERMB. S'han estudiat les papallones diürnes perquè són espècies bioindicadores. El projecte és el punt de partida de l'Observatori Metropolità de Papallones mBMS.

prats florits

L'AMB, en col·laboració amb el Centre de Recerca Ecològica (CREAF) i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), a través del Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona (LET), han impulsat l'estudi Anàlisi de gestió sostenible dels prats florits. L'estudi es focalitza en l'observació de papallones diürnes, perquè són insectes que actuen com a indicadors de la biodiversitat, ja que són molt sensibles al medi i aporten molta informació per avaluar la diversitat d'espècies en diferents hàbitats. De fet, les papallones, juntament amb els ocells i els ratpenats, són els únics animals bioindicadors reconeguts per la Unió Europea.

L'objectiu final d'aquest estudi és disposar d'indicadors per fer una gestió més sostenible i eficient de la xarxa de parcs i platges metropolitans. Els resultats serviran d'orientació per incorporar línies de treball enfocades a conservar la biodiversitat metropolitana i s'afegiran dins del Pla de millora de la biodiversitat.

El projecte ha analitzat la relació existent entre la riquesa d'espècies, l'abundància de papallones i el tipus de prats dels parcs urbans (prats seminaturals, florits i regats). Si bé no s'han observat diferències significatives, es constata una tendència positiva de més diversitat d'espècies als prats seminaturals i més quantitat de papallones als parcs que tenen més superfície de prats florits, com ara el dels Pinetons, el del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric o el de la Muntanyeta.

En aquest estudi s'han analitzat els resultats obtinguts per l'Observatori Metropolità de Papallones mBMS (Metropolitan Butterfly Monitoring Scheme), un projecte de ciència ciutadana que ha comptat amb la participació de 20 voluntaris, els quals han visitat un total de sis parcs (Muntanyeta, Tramvia, Turonet, Fontsanta, Pinetons i Torrent de la Font i Turó de l'Enric) i dues platges (Gavà i Castelldefels). Durant aquests mesos de mostreig s'han observat un total de 2.579 papallones, que corresponen a 29 espècies diferents. Aquesta dada indica que el 15 % de les espècies de papallones a Catalunya es poden trobar a l'àrea metropolitana de Barcelona. La papallona més abundant que s'ha observat ha estat la blaveta comuna (Polyommatus icarus), de la qual s'han detectat 528 exemplars.

Els parcs metropolitans en què s'ha observat més biodiversitat de papallones són el de la Muntanyeta (22 espècies), el del Tramvia (21 espècies) i el de la Fontsanta (19 espècies). Pel que fa a les platges, s'ha observat més diversitat de papallones a les platges de Gavà que a les de Castelldefels, amb un total de 7 espècies diferents.

Les anàlisis estadístiques mostren que encara no s'han observat als parcs i platges totes les espècies esperades pròpies de l'àrea metropolitana. Aquest fet demostra la necessitat de continuar l'anàlisi amb una segona fase de l'estudi. En aquest sentit, durant el mes de maig va començar la 2a edició d'aquest projecte, amb formació virtual sobre papallones amb els diferents participants.

L'AMB i el CREAF manifesten que l'Observatori mBMS necessita més persones que vulguin ser voluntàries i més dades per tal d'aprofundir, ampliar i corroborar els coneixements i les conclusions preliminars que s'han obtingut en aquest primer any de trajectòria. Totes les persones apassionades per la natura i la biodiversitat urbana que ho vulguin es poden registrar a la pàgina web de l'Observatori i participar en aquest projecte.

Aquí podeu accedir a l'estudi Anàlisi de la gestió sostenible dels prats florits. Estudi de les papallones diürnes.

Documentos relacionados