Les tarifes del 2020 afavoriran els usuaris habituals, amb la nova t-usual, més barata i amb viatges il·limitats en 30 dies

Volver

| Tema: Movilidad y transporte

La T-usual i la T-casual sóndues de les grans novetats de la nova política tarifària, que afavoreix les persones usuàries més recurrents- El Consell aprova la creació de la T-familiar,títol multipersonalque permetrà fer 8 viatges durant30 dies consecutius. El cost d'emissió inicial de 35 euros de la T-16, la targeta il·limitada per a menors de 16 anys, serà suprimit. La previsió és que es produeixi un creixement d'un 1,6% de viatges, que seria equivalent a 17 milions de nous viatgesel proper 2020.


El Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat aquest dijous, 12 de desembre, la nova proposta de títols i tarifes de transport públic per al proper 2020.La  nova  política  tarifària,  com  ja  es  va  avançar  fa  uns  dies,  afavorirà  les  persones  usuàries més  recurrents,  amb  una  baixada  de  preu molt important, de l'ordre del 25%, en  els abonamentsde transport. Els nous títols i preus aprovats avui es podran adquirir a partir de l'1 de generen els punts de venda habituals.

El  president  de  l'ATM,  Damià  Calvet,  ha  explicat  que "fruit  de  les reflexions  aportades  pel Consell  Català  de  la  Mobilitat,  l'AMTUi  els  operadors  dels  serveis de  transport  públic, hem introduït alguns ajustos per donar resposta a les inquietuds detectades de casos que podien  provocar  una  desincentivació  del'ús  del  transport  públic".  De  totes  maneres, "es manté el modelque premia l'ús habitual i s'hi haincorporat quatre ajustos:ala T-16ia laT-10,  lanovaT-familiari  els  packs  especials  del  Berguedài  el  Ripollèsals  qual  congelem els  preus".El  conseller  ha  posat  en  valor el  fet que "totes  les  administracionsens  hem posat  d'acorden  aquest  nou  model més  simplificat  i  que  incentiva  l'ús  habitual  del transport públic; un transport públic que volem més robust".

La  tinenta  d'alcaldia  d'Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat,  Janet  Sanz,  ha destacat  que  les  novetats  presentades  avui,  la  T-familiar  i  lagratuïtat  del  cost  inicial d'emissió  de  la  T-16, "milloren  aquest  canvi  de  model"i "donen  cabuda  a  aquelles peticions  que  ens  han  fet  arribar  la  ciutadania  i  els  moviments  socials". "Treballem  per aconseguir que no ens deixem ningú enrere, l'objectiu d'aquestes mesures és que tothom se senti part i per tant, facilitem que la gent utilitzi el transport públic", ha afirmat. Sanz ha assegurat   que "l'objectiu   és   fer   encara   millor   aquest   nou   sistema,   aquest   sistema revolucionari  que  ens  apropa  al  que  moltes  altres  ciutats  a  nivell  mundial  i  europeu  ja tenen  des  de  fa  molt  temps  i  que  han  aconseguit  fidelitzar  l'usuari  i  incrementar  l'ús  del transport públic.

El  vicepresident  de  Mobilitat,  Transport  i  Sostenibilitat  de  l'AMB,  Antoni  Poveda,  reconeix que "amb aquestes últimes  millores pactades avui  a  l'ATM,  la  creació  de  la T-familiar  i la supressió  del  cost  d'emissió  de  la  T-16,  facilitem  encara  més l'accési  l'ús  del  transport públic a la metròpolis de Barcelona".

Entre la nova proposta que ha rebut el vistiplau del Consell, destaca la creació de la T-usual, una  targeta pensada per poder realitzar viatges il·limitats durant 30 dies. Serà personalitzada, és a dir, amb DNI de la persona titular, i no la podrà utilitzar ningú altre. El seu preu per a una zona tarifària serà de 40 euros.

La segona targeta de nova creació és la T-casual, la nova targeta de 10 viatges, unipersonal:lapodrà  utilitzar  qualsevol  persona que  en  sigui  la  portadora,però  nopermetrà viatjar  almateix temps més d'una persona.El seu preu, per a una zona tarifària, serà d'11,35 euros.

Finalment,  el  Consell  ha aprovat  la  creació  d'un  nou  títol  denominat T-familiar, que permetrà  fer  8  viatges  en  30  dies  consecutius  des  de  la  seva  primera  validació.  Tindrà  un preu  de  10  euros  per  a  una  zona  tarifàriai  entrarà  en  vigor  l'1  de  març.Una  targeta de caràcter multipersonal que no requereix capacreditació.

Una altra de les novetatsaprovadesés la reducció de preu de la T-jove en un 25%, targeta amb la que elsmenors de 25 anys poden fer viatges il·limitats durant 90 dies consecutius; la T-jove d'una zona tarifària passarà dels 105 actuals a  80  eurosa  partir  del  dia  1  de  gener.Igualque  la  T-usual  es tracta d'un  abonament  personalitzat que  precisadel  DNI  de  la persona usuària, i només aquesta persona pot utilitzar.

D'altra  banda,  cal destacar  que  s'eliminael  cost inicial d'emissió  de 35  euros de la T-16, targeta  gratuïta  també  personalitzada que permet fer viatges il·limitats als menors  de 16 anys dins la zona tarifària en la que resideix el nen o la nena. Sí que es mantindrà el cost de 35 euros en cas de duplicat perpèrdua.

Amb la nova política de tarifes, les persones usuàries habituals disposen d'una oferta troncal d'abonaments del Sistema Tarifari Integrat: T-16, T-jove i T-usual permetran a totes  les franges d'edat de la població viatjar a preus competitius de respectivament 0€, 0,48 i 0,67€ el viatge (si tenim en compte l'ús mitjà d'aquests títols).

La quarta targeta de nova creació aquest 2020 és la T-grup, una targeta multipersonal que, amb el mateix cost unitari que la T-casual,permetrà fer 70 viatges en 30 dies (79,45€ per a una zona). És un títol pensat per a l'ús ocasional del transport públic per part de grups, com ara escolars, esportius o d'altres. En ser multipersonal, es pot validar tantes vegades com les persones usuàries vulguin en un mateix trajecte, fins al màxim de 70.

La T-dia, amb viatges  il·limitats durant 24 hores, passarà  a valer 10,50€,  la d'una zona tarifària. Continuarà en  vigor la T-verda, gratuïta i amb viatges il·limitats durant tres anys per a persones que hagin desballestat el seu vehicle privat contaminant i hagin renunciat a comprar-ne cap altre en tres anys. A l'àmbit metropolità (36 municipis), la gestiona l'AMB a través d'AMB Informació. Fora l'àmbit metropolità, per a les persones empadronades a la resta de municipis de la xarxa integrada, l'AMTU.

D'altra banda, s'eliminen els títols T-trimestre, T-50/30 i T-70/30.

Consolidació de la tarifació social

Pel  que  fa  a  la  gamma  de  títols  de  tarifació  social,  es  mantenen els  títols FM/FN per a famílies monoparentals i nombroses, amb una reducció del preu d'un 25% de mitjana, excepte l'abonament trimestral, que desapareix en fer-ho la T-trimestre. També es manté la bonificació de la T-usual per a persones en situació d'atur que reuneixin les condicions establertes, títol que es congela amb un preu de 9,95 €.

Els packs especials Berguedà i Ripollès es congelen

Els packs especials que donen cobertura a l'ampliació de les comarques del Berguedà i el Ripollès congelen els seus preus per al 2020. Els preus seguiran sent els mateixos que els d'aquest 2019, però l'ús serà unipersonal.

Títols adquirits durant el 2019: bescanvis i caducitat

L'actual T-10 es podrà utilitzar fins al 29 de febrer amb caràcter multipersonal. Tots els altres títols adquirits el 2019 podran utilitzar-se fins a la seva data de caducitat.

A partir de l'1 de març es podrà adquirir la T-familiar.

Previsió d'increment de demanda

La previsió de tancament del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona d'aquest 2019 és de 1.053 milions de viatges. De cara al proper 2020, el pronòstic és que es produeixi un creixement d'un 1,6% de viatges, que seria equivalent a 17 milions de nous viatges. Pel que fa a les variacions que es materialitzaran arran del canvi de títols i tarifes, la previsió de l'ATM és que 24,70 milions de viatges de la T-10 passin a la T-usual i la T-jove; els 59,70 milions de la T-50/30 es convertiran en T-usual, mentre que els 15 milions de la T-trimestre també passaran a ser T-usual. En aquest sentit, la T-usual s'estrenarà amb 94,50 milions de viatges més que la T-mes al 2019. La T-jove sumarà 5,50 milions de desplaçaments més que el 2019, i la T-16, 5,70 milions més que  laT-16 d'enguany. La gamma de títols FM/FN, per la seva banda, acumularà 2 milions més, i la T-verda, altres 2,5  milions més. També està previst que el Bitllet Senzill  guanyi un milió de viatges. Altres títols no integrats i socials guanyaran 3 milions de viatges.

Les administracions subvencionaran encara més el transport públic

Amb els canvis de títols i tarifes de 2020, les administracions públiques consorciades en l'Autoritat del Transport Metropolità continuen fent una aposta clara pel transport públic i la seva promoció entre la població. El coeficient de cobertura, és a dir, la part del servei que les administracions cobreixen amb les seves aportacions públiques, continua creixent:  54,72% el 2018, 58,38% aquest 2019 i 58,84%  és la previsió del proper 2020. En conseqüència, la part del sistema que es cobreix amb els preus de les tarifes que paguen les persones usuàries és decreixent en aquest trienni.

Tarifes ATM

Documentos relacionados

Enlaces relacionados

Dónde

  • Marker

    Seu de l'ATM Carrer de Muntaner, 317, 08021, Barcelona