La millora dels accessos i l'entorn de les platges de Viladecans ja és una realitat

Volver

L'AMB ha finalitzat el projecte de millora de l'accés a unes platges envoltades d'espais naturals protegits com el delta del Llobregat
Un dels objectius principals d'aquestes actuacions és reduir el trànsit i afavorir la seguretat dels visitants
L'augment de la vegetació ha estat una de les altres línies prioritàries

Millora accessos platges Viladecans. Robert Ramos


L'AMB ha finalitzat les obres de transformació dels camins per accedir a les platges de la Pineda i de la Murtra dins del municipi de Viladecans. Es tracta d'uns accessos que presentaven deficiències en el paviment, trams sense elements definits de separació entre els vianants i els vehicles, mobiliari en mal estat i vegetació escassa.
La inversió total del projecte és aproximadament de 600.000 € i l'han finançat l'AMB, l'Ajuntament de Viladecans i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Aquestes obres han servit per millorar la seguretat i comoditat dels conductors, protegir els vianants, renovar el mobiliari i millorar la qualitat paisatgística de l'accés a unes platges envoltades per la Xarxa Natura 2000, un espai protegit amb un alt valor ecològic.

Millora de la seguretat i les condicions d'ús

 • Regulació dels diferents tipus de circulacions amb priorització de vianants i bicicletes i delimitació dels espais per a vehicles privats, fet que potencia la mobilitat sostenible. S'ha ordenat la circulació de vehicles de motor, bicicletes i vianants, en funció de les característiques de cada tram i de les amplades disponibles de cada calçada. D'aquesta manera, s'ha fet més segura la mobilitat dels vianants.
 • Col·locació de mobiliari (bancs, baranes, barreres de seguretat i tanques de fusta) i senyals viaris als camins. 
Millora del paisatge i de l'entorn natural
 • Enjardinament dels marges del camí amb espècies adaptades a un ambient mediterrani. Totes les espècies plantades són autòctones i requereixen poca aigua.
 • Construcció de cunetes verdes als marges dels camins, que permeten absorbir l'aigua de la pluja, que alhora es reaprofitarà per regar la vegetació.
 • Creació de basses i construcció de pous reomplerts amb grava, que permetran una infiltració de la pluja més ràpida, i això evitarà possibles inundacions i entollaments del camí.
Millores dels accessos de la Murtra
 • Construcció d'una vorera contínua que separa els vianants dels vehicles i evita que es creui la calçada com fins ara.
 • Millora del paviment de la calçada i pavimentació de trams que eren de terra. S'ha corregit el pendent dels camins per evitar l'acumulació d'aigua i els entollaments.
 • Creació d'una parada de bus amb bancs i una zona enjardinada.
 • Reforç de la senyalització, tant la vertical com l'horitzontal.
 • Ampliació del parterre de la benzinera per donar més espai a la pineda existent.
 • Instal·lació d'una xarxa de reg per garantir el creixement correcte de les plantacions. Un cop estiguin establertes, no caldrà regar-les i només rebran aigua de la pluja.
Millores dels accessos de la Pineda
 • Millora del paviment i correcció de pendents per evitar els entollaments que feien impracticable el camí en períodes de pluja abundant.
 • Col·locació de controls de pas per reservar el camí a l'ús de vianants i ciclistes, i així evitar l'accés de vehicles de motor.
 • Col·locació d'elements de fusta que marquen el camí cap a la platja.
 • Creació d'una zona de plantació a l'eixamplament del final del camí. 
Aquest projecte s'emmarca dins del Conveni FEDER que la Generalitat de Catalunya i l'AMB van signar l'any 2017 per a la gestió de projectes metropolitans dins del programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 per a l'àmbit de recuperació socioambiental dels espais fluvials metropolitans. Altres actuacions d'aquest conveni són les ciutats intel·ligents (smartcities), la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica i la recuperació i el foment del patrimoni natural, industrial i cultural.

L'AMB ha elaborat un portal informatiu en què s'expliquen tots els projectes relacionats amb els fons FEDER

Prova: $provaURL